Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
Phụ đề: Dẫn vào và chú giải
Tác giả: Lm. Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP
Ký hiệu tác giả: HO-A
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001596
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001702
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002355
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002532
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002696
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004659
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn vào 5
I. Tác giả 5
II. Thể loại văn chương 5
III. Giáo lý 6
IV. Ngày và nơi sáng tạc 17
CHÚ GIẢI BÀI CHÚA NHẬT VÀ ĐẠI LỄ 21
TỔNG QUÁT VỀ THỜI THƠ ẤU ĐỨC GIÊSU  21
Gia phả Đức Giêsu Kitô 24
Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria 29
Truyền tin cho thánh Giuse 35
Hiển linh 42
Thánh Gia Thất 48
Thánh Gioan chuẩn bị dân chúng 52
Đức Giêsu chịu phép rửa 62
Đức Giêsu chịu cám dỗ 67
Khai mạc tại Ca-phác-na-um 73
Hãy theo tôi 77
Tám mối phúc 80
Muối và ánh sáng 91
Kiện toàn lề luật 95
Yêu bạn ghét thù 106
Kinh lạy cha 112
Phó thác cho Chúa quan phòng 123
Thế nào là người môn đệ đích thực 127
Đức Giêsu kêu gọi ông Máttheu 132
Đức Giêsu sai đi 137
Tuyên xưng không sợ sệt 144
Vác thập giá 149
Thời giao ước mới 152
Mầu nhiệm nước trời 155
CÁC DỤ NGÔN 160
Ra đi gieo giống 165
Cỏ lùng, hạt cải và men 173
Kho báu, ngọc quí và chiếc lưới 179
Hoá bánh ra nhiều 184
Đức Giêsu đi trên mặt nước 189
Đức tin của xứ Ca-na-an 194
Tuyên xưng đức tin 198
Phải chết trước khi sống lại 206
Đức Giêsu biến đổi hình dạng 212
Sửa lỗi anh em 226
Tên nô lệ hà khắc 230
Ông chủ tốt bụng 246
Đức Giêsu tiến vào Giêrusalem 261
Hai người con 269
Các tá điền phản chủ 273
Tiệc cưới  278
Đóng thuế cho hoàng đế Rôma 296
Điều răn trọng nhất 298
Hai nhóm kinh sư và Pharisêu 303
Tỉnh thức 308
Mười trinh nữ 311
Tám yến tiền 319
Cuộc phán xét lần chót 329
Cuộc thương khó Đức Giêsu 336
Mồ trống 356
Hãy ra đi 361
Lời kết 369
Phụ chương vấn nạn và giải đáp 371