Cùng học Lời Chúa. Tin mừng Matthêu
Tác giả: Ban Thánh Kinh GP. Cần Thơ
Ký hiệu tác giả: BAN
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007662
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 438
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007663
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 438
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007700
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 438
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013126
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 438
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP TỔNG QUÁT 11
CHƯƠNG 1  
Gia phả (1,1-17) 13
Truyền tin cho Giuse (1,18-25) 18
CHƯƠNG 2  
Các nhà chiêm tinh đến bái thờ Hài Nhi (2,1-12) 25
Đưa Hài Nhi trốn sang Ai Cập và trở về (2,13-23) 29
CHƯƠNG 3  
Gioan Tẩy Giả rao giảng (3,1-12) 33
Chúa Giêsu chịu phép rửa (4,13-17) 38
CHƯƠNG 4  
Chúa Giêsu chịu cám dỗ (4,1-11) 41
Chúa Giêsu lánh qua miền Galilê và gọi Bốn môn đệ đầu tiên (4,12-22) 46
Chúa Giêsu rao giảng và chữa bệnh (4,23-25) 50
CHƯƠNG 5  
Tám mối phúc (5,1-12) 53
Muối và ánh sáng cho trần gian (5,13-16) 60
Chúa Giêsu kiện toàn lề luật (5,17-48) 62
CHƯƠNG 6  
Cách bố thí (6,1-4) 69
Cầu nguyện (6,5-15) 72
Ăn chay kín đáo (6,16-18) 76
Của cải đích thực (6,19-34) 77
CHƯƠNG 7  
Những lời dạy (7,1-27) 83
Cách giảng dạy của Chúa Giêsu (7,28-29) 92