Các bài Tin mừng Matthêu dùng trong phụng vụ
Tác giả: Fx. Vũ Phan Long, OFM
Ký hiệu tác giả: VU-L
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003043
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003538
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004907
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005560
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005561
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 405
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1,1-17: Gia phả của Đức Giêsu (Vọng Giáng Sinh) 5
1,18-25: Khởi đầu mới phát xuất từ Thiên Chúa (CN IV MV - A) 20
2,1-12: Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Hài Nhi Giêsu (Hiển Linh) 31
2,13-15.19-23:Sự hướng dẫn và che chở của Thiên Chúa (Thánh Gia Thất - A) 42
3,1-12: Lời loan báo của Gioan Tẩy Giả (CN II MV - A) 52
3,13-17: Con Thiên Chúa và những người tội lỗi (Phép Rửa - A) 63
4,1-11: Cám dỗ tại hoang địa (CN I MV - A) 74
4,12-23: Chương trình hoạt động của Đức Giêsu (CN III TN - A) 84
5,1-12: Đức Giêsu loan báo các mối phúc ( CN IV TN - A) 97
5,13-16: Nhiệm vụ của người môn đệ (CN V TN - A) 107
5,17-37: Thứ bậc các giá trị theo Đức Giêsu (CN VI TN - A) 114
5,38-48: Yêu thương tha nhân không giới hạn (CN VII TN - A) 124
6,1-6.16-18: Các hành vi tôn giáo (Lễ Tro) 130
6,24-34: Phó thác cho Chúa quan phòng (CN VIII TN - A) 139
7,21-27: Các môn đệ chân chính (CN IX TN - A) 144
9,9-13: Đức Giêsu gọi ông Mátthêu (CN X TN - A) 150
9,36-10,8: Đức Giêsu sai phái Nhóm Mười Hai (CN XI TN - A) 157
10, 26-33: Dũng cảm tuyên xưng ( CN XII TN - A) 166
10,37-42: Từ bỏ mình để theo Đức Giêsu (CN XIII TN - A) 172
11,2-11: Thầy có thật là Đấng phải đến không ? (CN III MV - A) 177
11,25-30: Thiên Chúa mặc khải cho những người bé mọn (CN XIV - A; Thánh Tâm) 187
13,1-23: Dụ Ngôn Người gieo giống (CN XV TN - A) 194
13,24-43: Hiểu biết và kiên nhẫn (CN XVI - A) 207
13,44-52: Giá trị vô song (CN XVII TN - A) 217
14,13-21: Đức Giêsu chữa bệnh và nuôi đám đông dân chúng (CN XVIII TN - A) 224
14,22-33: Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ (CN XIX TN - A) 232
15,21-28: Người đàn bà Canaan (CN XX TN - A) 239
16,13-20: Đức Giêsu và Phêrô (CN XXI TN - A) 246
16,21-27: Đức Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất (CN XXII TN - A) 254
17,1-9: Đức Giêsu biến đổi hình dạng (CN II MC - A) 261
18,15-20: Kỷ luật của Giáo Hội và sự hiện diện của Đức Kitô (CN XXIII TN - A) 271
18,21-35: Tha thứ không giới hạn (CN XXIV TN - A) 277
20,1-16a:Tự Đo và lòng nhân lành của Thiên Chúa (CN XXV TN - A) 284
21,1-11: Đức Giêsu vào thành Giêrusalem (CN Lễ Lá - A) 292
21,28-32: Nghe và làm - Dụ ngôn hai người con (CN XXVI TN - A) 299
21,33-43: Dụ ngôn những tá điền sát nhân (CN XXVII TN - A) 304
22,1-14: Dụ ngôn tiệc cưới hoàng gia (CN XXVIII TN - A) 311
22,15-21: Nộp thuế cho Xêda (CN XXIX TN - A) 322
23,1-12: Các kinh sư và người Pharisêu giả hình (CN XXXI TN - A) 330
24,37-44: Không một ai biết ngờ (CN I MV - A) 337
25,1-13: Khôn Ngoan và Khờ Dại (CN XXXII TN - A) 344
25,14-30: Dụ ngôn các nén bạc (CN XXXIII TN - A) 352
25,31-46: Phán xét cuối cùng (CN XXXIV TN - A) 361
28,1-10: Mộ trống và sứ điệp Phục Sinh (Canh Thức Vượt Qua - A) 370
28,16-20: Sứ mạng phổ quát ( Thăng Thiên - A) 381
SÁCH THAM KHẢO 399