Companion God: A Cross-Cultural Commentary on the Gospel of Matthew
Tác giả: George T. Montague, SM
Ký hiệu tác giả: MO-G
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010146
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 364
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích