Các thư chung: 1 và 2 Phêrô - Giuđa - Giacôbê - Hípri
Phụ đề: Bộ sách chú giải
Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Văn Khang
Ký hiệu tác giả: DO-K
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015091
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015104
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bìa 1: Bài mở đầu 2
Bài 2: Thư thứ nhất của thánh Phêrô 15
Bài 3: Đức Kitô, viên đã tảng góc tường và việc sử dụng Kinh Thánh trong 1 Pr 26
Bài 4: Tự do để phục vụ và làm chứng (1 Pr 2,11-3,12) 38
Bài 5: Sự khích lệ lần thứ tư và kết luận thư  1 Pr 43
Bài 6: Sự khích lệ lần thứ  tư và kêt luận thư 1 Pr 54
Bài 7: Thư của thánh Giuđa 64
Bài 8: Thư thứ hai của thánh Phêrô 74
Bài 9: Thư Giacôbê 86
Bài 10: Thư Hípri 116
Tài liệu tham khảo 156