Thư gửi các ông Timôthê, Titô, Philêmon
Tác giả: William Barclay
Ký hiệu tác giả: BA-W
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009065
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 23
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009066
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 23
Số trang: 271
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư thứ nhất gửi ông Timôthê 5
Mệnh lệnh cao cả 7
Hi vọng của thế gian 9
Timothê, con của Tôi 11
Ân sủng, thương xót và bình an 13
Lỗi lầm và tà giáo 15
Những lý luận của người Hy Lạp 17
Đạo đức của tà giáo 19
Tâm thần của tà giáo 21
Tâm trí của những nhà tư tưởng Kitô giáo 23
Những người không cần lề luật 24
Những người bị lề luật xét xử 26
Lời Thanh Tẩy 29
Được cứu để phục vụ 31
Những phương tiện đưa con người đến gặp Chúa 33
Nỗi ô nhục khó quên và niềm  cảm hứng không phai 35
Chỉ thị không thể từ chối 38
Được sai đi dự chiến dịch của Thiên Chúa 40
Lời quở trách nghiêm khắc 42
Tính cách phổ quát của Phúc Âm 44
Phương cách cầu nguyện 46
Cầu nguyện cho những người cầm quyền 48
Những tặng phẩm của Thiên Chúa 50
Một Thiên Chúa và một Đấng trung gian 51
Những bức tường ngăn trở cầu nguyện 53
Phục vụ trong Hội thánh 56
Những nhà lãnh đạo Hội thánh 59
Sự bổ nhiệm và bổn phận của các nhà lãnh đạo Hội thánh 62
Bản chất của người lãnh đạo trong Hội thánh 64
Các trợ tá 73
Phụ nữ phục vụ Hội thánh 75
Đặc ân và trác nhiệm của đời sống trong Hội thánh 76
Bài ca của Hội Thánh 78
Phục vụ Thiên Chúa hay phục vụ sa tan  
Những kẻ nô lệ hoá con người và những kẻ sỉ nhục Thiên Chúa 82
Lời khuyên đối với sứ giả của Chúa Kitô 84
Đường lối duy nhất làm im tiếng phê bình 86
Bổn phận quở trách 88
Cách cư xử 89
Hội Thánh và bổn phận gia đình 90
Tuổi già hữu ích và được kính trọng 93
Đặc Sủng và những nguy hiểm của phục vụ 96
Nguy nhàn rỗi 97
Qui chế cho công tác quản trị 99
Lời khuyên Timôthê 102
Không thể che giấu được 104
Làm thế nào để một nô lệ trở thành Kitô hữu 104
Các thầy dạy giả trá và lời dạy gian dối 107
Đặc tính của thầy dạy giả dối 109
Lấy làm đủ 111
Nguy cơ của ham mê tiền bạc 114
Thách thức Timôthê 116
Được khích lệ nhờ hồi ức về quá khứ 118
Lời khuyên người giàu có  119
Đức tin được chuyển tiếp 121
Thư thứ hai gửi ông Timôthê 125
Vinh dự và đặc sủng tông đồ 127
Cảm hoá Timôthê 128
Một Phúc Âm xứng đáng cho mọi người chịu khổ 130
Tin cậy Thiên Chúa và con người 135
Nhiều người bất trung, một kẻ tín trung 138
Dây chuyền dạy dỗ 140
Người chiến sĩ của Chúa Giêsu Kitô 141
Người lực sĩ của Chúa Giêsu Kitô 143
Vất vả vì Chúa Giêsu Kitô 145
Những điều cần nhớ 146
Tội nhân vì Chúa Giêsu Kitô 148
Trong gông cùm nhưng vẫn cảm thấy tự do 150
Bài ca của người Tử Đạo 151
Nguy hiểm của lời nói 152
Đường chân lý và đường sai lầm 154
Sự sống lại bị mất 156
Nền móng chắc chắn 157
Những bình quí giá và những bình tầm thường 159
Lời khuyên một nhà lãnh đạo  161
Những thời kỳ kinh hãi 163
Bản chất của sự không tin 165
Nhân danh Tôn giáo quyến rũ người ta 172
Những kẻ chống đối Thiên Chúa 174
Những phận và chấm cách của một tông đồ 175
Những kinh nghiệm của một tông đồ 177
Giá trị của Kinh Thánh 179
Cơ sở lời kêu gọi và khuyến khích của Phaolô  182
Bổn phận của Kitô hữu 184
Không chịu nghe giáo lý lành mạnh 187
Phaolô tiến đến đích 188
Niềm vui của cuộc tranh tài hào hứng  190
Những người được tôn trọng và những người bị chê bai 192
Những lời cuối cùng và chào thăm 200
Thư gửi ông Titô 205
Sứ vụ tông đồ 207
Phúc Âm của vị tông đồ 208
Mục đích và thời gian thực hiện của Thiên Chúa 210
Một người phục vụ trung thành 212
Các kỳ mục của Hội Thánh 214
Những điều cấm đối với các kỳ mục 216
Những điều đòi hỏi nơi các kỳ mục 218
Thầy dạy giáo lý sai lạc 220
Mang tai tiếng 222
Trong sạch 223
Cuộc sống sâu xa và vô dụng 225
Đặc tính Kitô giáo 226
Các cụ bà 228
Các phụ nữ trẻ 229
Các thanh niên 230
Các thầy dạy 232
Các nô lệ 233
Năng lực đâọ đưc của sự Nhập Thể 235
Công tác ba mặt 237
Công dân Kitô hữu 237
Hai nguồn năng lự 239
Nguyên nhân và hiệu quả 242
Cần hành động và nguy hiểm của tranh luận 243
Lời chào thăm cuối cùng 245
Gửi ông Philêmon 247
Bức thư độc đáo 249
Ônêximô, người nô lệ trốn chủ 249
Phaolô sai Ônêximô về 249
Lời yêu cầu của Phaolô 251
Giải phóng 251
Tương quan mới 252
Ackhippô 253
Liên tục của cầu nguyện 255
Giám mục ở Êphêxô 255
Chúa Giêsu đã làm gì cho tôi? 256
Một người dễ kêu gọi 256
Lời yêu cầu của tình yêu 259
Lời yêu cầu và lời chúc cuối cùng 363