Để đọc thánh Phaolô
Nguyên tác: Pour lire Saint Paul
Tác giả: Chantal Reynier
Ký hiệu tác giả: RE-C
Dịch giả: Thiên Hựu, Xuân Hùng
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009133
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 389
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013102
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 389
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
VÀO THỜI KỲ RÔMA THỐNG TRỊ 11
I. SỰ HÌNH THÀNH MỘT TÔNG ĐỒ 19
Dẫn Nhập: Từ Do Thái đến Đức Giêsu 21
Chương I: Phaolô, người Hípri con của người Hípri 23
Chương II: Đức Kitô gặp Phaolô 41
Chương III: Di sản Pharisiêu bị đánh đổ 59
II. HÌNH THÀNH TÔNG ĐỒ VÀ NỖI LO CHO CÁC GIÁO HỘI 71
Dẫn nhập: Du hành trong đế quốc 73
Chương I: Cuộc hành trình dài đầu tiên đến Síp và Tiểu Á 77
Chương II: Đi qua Âu Châu 85
Chương III: Êphêsô 101
Chương IV: Chuyển đến Rôma 111
Chương V: Những cuộc du hành khác chăng? 119
III. TÁC PHẨM THƯ TÍN 127
Dẫn nhập: Các thư Phaolô trong Tân ước 129
Chương I: Viết để làm thể 131
Chương II: Hai thư gửi tín hữu Thessalônica 143
Chương III: Hai thư tín gửi hữu Côrrintô, thư gửi tín hữu Philípphê và thư gửi Phêlêmôn 163
Chương IV: Thư gửi tín hữu Galát và thư gửi tín hữa Rôma 187
Chương V: Thư gửi các tín hữu Côlôsê và thư gửi các tín hữu Êphêsô 205
Chương VI: Các thư mục vụ 211
III. CÁC Ý LỰC CHỦ ĐẠO TRONG SỨ ĐIỆP PHAOLÔ 235
Dẫn: Sự năng động của sứ điệp 237
Chương I: Loan báo Đấng chịu đóng đinh 239
Chương II: Ơn cứu rỗi trong Chúa Kitô 255
Chương III: Ơn làm con 271
Chương IV: Con người trong Chúa Kitô 281
Chương V: Đời sống trong Thánh Thần 293
Chương VI: Chiều kích riêng tư và chiều kích công cộng của hiện sinh Kitô hữu 307
Chương VII: Dự định duy nhất của Thiên Chúa trong lịch sử  325
Chương IX: Sự sáng tạo và dự định của Thiên Chúa  359
Chương X: Ngày của Chúa 373