Les idées maitresses de Saint Paul
Tác giả: François Amiot
Ký hiệu tác giả: AM-F
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011873
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích