L'É vangile de Paul
Tác giả: Augustin George
Ký hiệu tác giả: GE-A
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012834
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 17
Số trang: 143
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích