Les épures de l'année liturgique
Tác giả: Louis Soubigou
Ký hiệu tác giả: SO-L
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011771
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Năm xuất bản: 1934
Khổ sách: 17
Số trang: 255
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích