Các thư Phaolô
Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Văn Khang
Ký hiệu tác giả: DO-K
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013746
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 145
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013747
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 145
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài 1: Mở đầu 3
Bài 2: Thư trong thời kỳ cổ đại, Tân ước, ngụy thư, linh hứng. Các thư của thánh Phaolô 16
Bài 3: Thư thứ nhất gửi tín hữu Thêxalônica 32
Bài 4: Thư thứ hai gửi tín hữu Thêxalônica 44
Bài 5: Thư gửi tín hữu Philipphê 53
Bài 6: Thư gửi tín hữu Galat 62
Bài 7: Thư thứ nhất gửi cộng đoàn Côrintô 74
Bài 8: Thứ thứ hai gửi tín hữu Côrintô 88
Bài 9: Thư gửi tín hữu Êphêxô 98
Bài 10: Thư gửi tín hữu Rôma 107
Bài 11: Thư gửi tín hữu Côlôxô (đọc thêm) 123
Bài 12: Các thư mục vụ của Phaolô 128
Bài 13: Con người và sứ vụ Tông Đồ của Phaolô 134
Tài liệu tham khảo 141