Tìm hiểu các thư chung
Tác giả: Lm. Gioan B. Nguyễn Văn Hào, PSS
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000721
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 76
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư của Thánh Giacôbê Tông đồ 4
I. Những nét khái quát 4
II. Nội dung chính yếu 7
III. Ghi nhớ 20
Thư I của Thánh Phêrô 22
I. Những nét khái quát 22
II. Nội dung chính yếu 26
III. Ghi nhớ 29
Thư II của Thánh Phêrô 31
I. Những nét khái quát 31
II. Nội dung chính yếu 33
III. Ghi nhớ 37
Thư của Thánh Giuđa 39
I. Những nét khái quát 39
II. Nội dung chính yếu 41
III. Ghi nhớ 51
Thư gửi tĩn hữu Hipri 52
I. Vài nét khái quát 52
II. Nội dung chính yếu 57
III. Ghi nhớ 71
Phụ chương 1 74
Phụ chương 2 75