Saint Paul, es épîtres pastorales
Phụ đề: Etudes bibliques
Tác giả: Spicq Ceslas
Ký hiệu tác giả: SP-C
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004056
Nhà xuất bản: J. Gabalda et Cie, Paris
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 25
Số trang: 416
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích