Tìm hiểu thư Phaolô
Phụ đề: Thư 1 và 2 Thessalonica, thư 1 và 2 Côrintô
Tác giả: Linh Tiến Khải
Ký hiệu tác giả: LI-K
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014380
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 312
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích