Paul and the Law
Phụ đề: Keeping the Commandments of God
Tác giả: Brian S. Rosner
Ký hiệu tác giả: RO-B
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 31
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012938
Nhà xuất bản: Apollos
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 23
Số trang: 249
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích