Các thư Phaolô
Tác giả: Lm. Đa Minh Phạm Xuân Uyển
Ký hiệu tác giả: PH-U
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010676
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 666
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Các thư của thánh Phaolô 1
Lời giới thiệu 3
Mục lục 4
Các thư Tân ước 25
THÁNH PHAOLÔ: THÂN THẾ,  SỰ NGHIỆP 27
SỰ NGHIỆP CỦA PHAOLÔ 32
1. TUỔI TRẺ CỦA PHAOLÔ 32
1) Thánh Phaolô thuộc về ba nền văn hóa nào? 34
2. CUỘC TRỞ LẠI CỦA PHAOLÔ 36
2) Các chi tiết của sách Tông đồ Công Vụ liên quan đến biến cố tại Đamascô phải được hiểu cách sâu xa như thế nào? 39
3) Nguồn tài liệu trong các thư của Phaolô cho thấy ngài đã được Chúa Giêsu Phục Sinh tỏ hiện mình ra cho ngài và biến đổi ngài cách sâu xa như thế nào? 40
4) Ơn gọi sâu xa của Phaolô trở thành nhân chứng cho Chúa Phục Sinh và nhà truyền giáo số một bắt nguồn từ đâu? 42
3. NHỮNG CUỘC VIẾNG THĂM GIÊRUSALEM CỦA PHAOLÔ 43
4. THÁNH PHAOLÔ LÀ MỘT TÔNG ĐỒ THEO NGHĨA NÀO  45
5) Phaolô là một tông đồ giống và khác "nhóm 12 tông đồ" ra sao? Đâu là nét trổi vượt của Tông đồ công vụ của Ngài? Hãy kể ra ba lý do khiến Ngài thật sự là tông đồ? 46
6) Thánh phao lô là một tâm hồn Tông đồ bằng kim cương, với những nét độc sáng nào? 50
5. THÁNH PHAOLÔ VÀ CÁC TÔNG ĐỒ KHÁC 51
Mối liên hệ giữa thánh Phaolô và các vị Tông đồ đã theo Chúa Giêsu trước Ngài 51
7) Thánh Phaolô trung thành với truyền thống các Tông đồ về mầu nhiệm Thánh Thể như thế nào? 53
8) Ý nghĩa cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu được thánh Phaolô tiếp nhận từ truyền thống các Tông đồ như thế nào? 54
9) Mười hai Tông đồ và thánh Phaolô Tông đồ cùng đồng hành và làm chứng về Chúa Kitô cho thế giới như thế nào? 55
6. LUÔN LÀM THEO CHÂN LÝ CỦA TIN MỪNG 57
10) Công đồng Giêrusalem đã đem đến sự tự do giải thoát khỏi ách lề luật như thế nào? Sự tự do đây phải được hiểu đúng nghĩa ra sao? Thánh Phaolô đã thực thi điều này như thế nào? 59
11) Việc thánh Phaolô cự nự thánh Phêrô liên quan tới việc có nên đồng bàn với dân ngoại hay không là muốn khẳng định điều gì? 62
7. THÁNH PHAOLÔ BIẾT ĐỨC KITÔ NHƯ THẾ NÀO? 63
12) Hãy nêu ra hai cách biết khác nhau về Chúa Giêsu 64
13) Thánh Phao lô đã nói gì về cuộc đời, các lời nói, cuộc Khổ Nạn và các phép lạ của Chúa Giêsu 64
14) Kế đến thánh Phaolô học biết gì về truyền thống giáo huấn về sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong việc cư xử với những người nghèo khổ và bé nhỏ lộ ra nơi Thập Giá Đức Giêsu? 65
15) Lời rao giảng về Nước Thiên Chúa vào thời tiền Phục Sinh đã được cắt nghĩa trong thời hậu Phục Sinh như thế nào? 66
8. CÁC CUỘC HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO CỦA PHAOLÔ 69
(A) Cuộc hành trình truyền giáo I (46-49 SCN) 69
(B) Cuộc viếng thăm "đi dự Công Đồng" (49 SCN) 70
(C) Cuộc hành trình truyền giáo II (50-52 SCN) 73
(D) Cuộc hành trình truyền giáo III (54-58 SCN) 75
(G) Lần ở tù cuối cùng của Phaolô 77
(H) Kết thúc của cuộc đời Phao lô 79
9. CÁI CHẾT VÀ DI SẢN CỦA THÁNH PHAOLÔ 81
(16) Cái chết của thánh Phaolô ra sao? Tư tưởng của ngài và tư tưởng của Chúa Giêsu đồng nhất với nhau thế nào? Ngài có vị trí nào trong Hội Thánh tại Rôma? 87
NHỮNG ĐỀ TÀI THẦN HỌC TRONG CÁC THƯ CỦA PHAOLÔ 88
1. THẦN HỌC VỀ THẬP GIÁ CỦA THÁNH PHAOLÔ 88
17) Thánh Phaolô đã liên kết đời ngài với Thập Giá Đức Kitô như thế nào? 89
18) Gương mù của Thập Giá biểu lộ sự cứu rỗi của Chúa Phục Sinh như thế nào? 90
19) Nhưng tại sao thánh Phaolô lại biến lời này, lời của Thập Giá, làm điểm nền tảng cho việc rao giảng của ngài? 92
20) Châm ngôn sống mầu nhiệm Thập Giá của thánh Phaolô là như thế nào? 92
21) Chúng ta phải sống mầu nhiệm thừa tác vụ hòa giải làm sao? 93
2. THÁNH PHAOLÔ VÀ BIẾN CỐ PHỤC SINH 94
22) Đối với thánh Phaolô đâu là ý nghĩa sâu xa của biến cố Phục Sinh của Chúa Giêsu?  Ngài muốn nói gì với chúng ta 2000 năm sau đó? Việc khẳng định rằng "Đức Kitô đã sống lại" có thực tế đối với chúng ta không? Tại sao biến cố Phục Sinh đối với ngài và đối với chúng ta ngày nay lại là một đề tài có tính cách quyết định như thế? 98
3. NGÀY QUANG LÂM CỦA ĐỨC KITÔ TRONG GIÁO HUẤN CỦA PHAOLÔ 102
23) Những thái độ căn bản của Kitô hữu về những điều cuối cùng: chết và tận thế, là những thái độ nào? 104
4. THÁNH PHAOLÔ VÀ ƠN CÔNG CHÍNH HÓA 108
24) Hãy miêu tả hai quan điểm khác nhau về việc làm thế nào đế đạt đến sự công chính đích thực? 109
25) Những ý nghĩa của lề luật mà từ đó chúng ta được giải phóng, và lề đó không (có sức) cứu độ là gì? 111
(26) Sự công chính dựa vào niềm tin vào Đức Kitô cụ thể là gì? 112
5. ĐỨC TIN ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG ĐỨC ÁI 114
(27) Tại sao thánh Phaolô một đàng nhấn mạnh rằng "chúng ta được nên công chính nhờ bởi Đức Tin mà thôi", nhưng đàng khác lại mạnh mẽ nói đến "chúng ta phải có được một Đức Tin sống bằng Đức Ái"  118
6. AĐAM VÀ ĐỨC KITỒ TRONG GIÁO HUẤN CỦA THÁNH PHAOLÔ 119
28) Tội Tổ Tông là gì? Thánh Phaolô dạy gì và Hội Thánh dạy gì? Chúng ta còn có thể đồng ý với học thuyết này không? 120
29) Chứng từ của thánh Phaolô nói gì về Đức Tin? 122
7. THÁNH PHAOLÔ VÀ CÁC BÍ TÍCH 125
Làm thế nào đế Chúa Giêsu có thể đi vào cuộc đời chúng ta 125
30) Thần khí này của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần, làm thế nào để Ngài trở thành Thần khí của tôi? 126
8. QUAN ĐIỂM THẦN HỌC CỦA CÁC THƯ MỤC VỤ 132
31) Mục tiêu của các thư mục vụ là gì? 134
32)  Các thư mục vụ đương đầu với trào lưu nguy hiểm mới nào? Trong các thư này, thánh Phaolô kêu mời chúng ta hai điều quan trọng nào? 135
33) Thánh Kinh và Thánh Truyền có mổi liên hệ gì với nhau? 135
34) Hội Thánh giữ vị trí nào trong Đức Tin của chúng ta? 136
35) Tại sao trong Hội Thánh, các thừa tác vụ lại được phân chia thành ba bậc: Giám mục, linh mục và phó tế? 137
36) Việc xuất hiện các "Giám mục" trong vai trò kế vị các Tông đồ được đặt ra như thế nào? Tính cách Bí tích của chức vụ này được nói đến làm sao? 137
37) Đặc tính hiền phụ ở nơi người lãnh đạo Hội Thánh được nhắc nhở đến như thế nào trong các thư mục vụ? 138
DẪN NHẬP THƯ GỬI TÍN HỮU RÔMA 140
38) Kế hoạch truyền giáo Đông - Tây của Phaolô trong đế quốc Rôma được đề xuất như thế nào? 145
39) Các học giả cho rằng thư Rôma được trình bày dựa trên ba vấn đề cốt lõi nào? Bạn chọn đề tài nào trong ba đề tài ấy làm nền tảng cho lá thư này? 145
40) Theo bạn, thư này trình bày giáo thuyết nền tảng nào? 145
THƯ GỬI TÍN HỮU RÔMA 146
RÔMA 1 146
I. GỬI THƯ 146
Lời chào thăm 146
Tạ ơn 149
II. NHÂN LOẠI HƯ MẤT NẾU KHÔNG CÓ TIN MỪNG 151
Quyền năng Cứu Độ của Thiên Chúa 151
Những người thờ ngẫu tượng phải chịu hình phạt 152
RÔMA 2 156
Phán xét công minh của Thiên Chúa 156
Sự phán xét xuyên qua luật nội tâm 158
Phán xét xuyên qua luật Môsê 159
RÔMA 3 160
Mọi người đều bị tội lỗi thống trị 161
III. CON NGƯỜI ĐƯỢC NÊN CÔNG CHÍNH NHỜ ĐỨC TIN  
Được nên công chính không do lề luật 163
RÔMA 4 167
Ông Abraham được nên công chính bởi Đức Tin 167
Được hưởng Gia nghiệp xuyên qua niềm tin 169
RÔMA 5 171
Tin, Cậy, Mến 171
Tội của con người xuyên qua Ađam 173
Ơn sủng và Sự Sống qua Đức Giêsu Kitô 174
IV. ƠN CÔNG CHÍNH HÓA VÀ ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU 176
Được giải thoát khỏi quyền lực của tội; được sống trong Thiên Chúa 176
RÔMA 7  
Được giải thoát khỏi lề luật 180
Liên hệ với tội xuyên qua lề luật. 181
Tội kéo người ta vào sự chết 182
RÔMA 8 184
Xác thịt và Thần khí 184
Được nhận làm nghĩa tử, ta trở nên con cái Thiên Chúa 186
Vinh quang dành cho ta 187
Tình yêu tột đỉnh của Thiên Chúa 188
NHỮNG NGƯỜI DO THÁI VÀ CÁC DÂN NGOẠI TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA 192
V. CÁC NGƯỜI DO THÁI VÀ CÁC DÂN NGOẠI TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA 192
RÔMA 9  
Tình yêu của Phaolô dành cho Israel 192
Sự chọn lựa hoàn toàn tự do của Thiên Chúa 194
Lời chứng của các Ngôn sứ 197
Sự công chính dựa vào niềm tin 198
RÔMA 10 200
RÔMA 11 204
Số còn sót lại của Israel 204
Ơn cứu độ của các dân ngoại 205
Tiếng Thiên Chúa gọi là không thể hủy bỏ 207
Cuộc chiến thắng của lòng Thương xót của Thiên Chúa 208
VI. CÁC BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU 210
RÔMA 12 210
Hãy hiến dâng thân xác và tâm hồn mình làm của lễ hy sinh 210
Có nhiều chi thể trong một thân thể 211
Hãy yêu thương nhau 213
RÔMA 13 214
Vâng phục quyền bính 214
Yêu thương là chu toàn lề luật 215
Hãy ý thức về tận thế 216
RÔMA 14 218
Sống và chết cho Chúa Kitô 218
Bác ái đối với những người có lương tâm yếu đuối 220
RÔMA 15 222
Kiên nhẫn và biết từ bỏ chính mình 222
Sự tín thành và lòng nhân từ của Thiên Chúa 223
VII. KẾT LUẬN 224
Phaolô làm Tông đồ cho các dân ngoại 224
Các kế hoạch của Phaolô; khẩn thiết xin lời cầu nguyện 227
RÔMA 16 229
Giới thiệu và gửi gắm chị Phêbê 229
Các lời chào thăm của Phaolô  
Chống lại các bè nhóm 231
Những lời chào thăm từ Côrintô 232
Vinh tụng ca 232
1 CÔRINTÔ 234
DẪN NHẬP 234
41) Việc chia bè chia nhóm tại Corintô cụ thế ra sao? 238
42) Kể ra một số vấn đề rắc rối và sai trái cần phải giải quyết tại cộng đoàn này 238
43) Nêu lên một vài vấn đề tín lý quan trọng Phaolô đã khẳng định lại cho cộng đoàn này 238
44) Thánh Phaolô vừa kiên vững trong cách giải quyết các vấn đề vừa tỏ ra khiêm tốn trong sứ vụ phục vụ của Ngài như thế nào? 238
1 CÔRINTÔ 239
I. GỬI THƯ 239
Lời chào thăm 239
Lời tạ ơn 240
II. NHỮNG RỐI LOẠN TRONG GIÁO ĐOÀN CÔRINTÔ 240
A. Những chia rẽ trong Hội Thánh 240
Các nhóm và các khẩu hiệu 240
Nghịch lý của Thập Giá 243
1 CÔRINTÔ 2 246
Khôn ngoan đích thực 247
1 CÔRINTÔ 3 251
Vai trò của các thừa tác viên của Thiên Chúa 252
1 CÔRINTÔ 4 257
Đời sống của Phaolô như là một tấm gương 257
l Côrintô 5 262
B. Những lộn xộn về luân lý 262
Trường hợp loạn luân 262
Côrintô 6 266
Kiện nhau ở tòa đời 266
Tội tà dâm 268
1 CÔRINTÔ 7 271
III. TRẢ LỜI CHO CÁC CÂU HỎI CỦA GIÁO ĐOÀN CÔRINTÔ 271
A. Hôn nhân và đồng trinh 271
Lời khuyên cho các người có gia đình 271
Hãy sống như Chúa đã chỉ định cho mình 275
Lời khuyên các trinh nữ và các góa phụ 276
1 Côrintô 8 280
B. Việc dâng cúng cho các ngẫu tượng 280
Có sự hiểu biết mà thôi chưa đủ 280
Các luật hành xử thực tiễn xét theo Đức Ái 282
1 Côrintô 9 284
Các quyền lợi mà Phaolô với tư cách Tông đô đáng lý được hưởng 284
Lý do khiến Phaolô đã không sử dụng đến các quyền của mình 286
Tôi đã trở nên tất cả mọi sự vì tất cả mọi người 288
1 CÔRINTÔ 10 290
Cảnh báo chống lại sự tự tin quá đáng 290
Cảnh báo chống lại việc thờ ngẫu tượng 292
Hãy tìm thiện ích của tha nhân 294
1 Côrintô 11 297
IV. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI CÁC CUỘC HỌP MẶT PHỤNG VỤ 297
A. Phụ nữ có phải choàng khăn trùm đầu không? 297
Người nam và người nữ 297
B. Liên quan tới Bữa Ăn Tối của Chúa 302
Việc lạm dụng tại Côrintô 302
Truyền thống về việc thiết lập Phép Thánh Thế 303
1 Côrintô 12 306
C. Các ơn huệ thiêng liêng 306
Có nhiều đặc ân thiêng liêng, nhưng chỉ có một Thần khí 306
Một Thân thể, nhưng có nhiều Chi thể 308
Áp dụng sự việc ở trên vào cho Đức Kitô 309
Con đường của Đức Yêu thương 310
1 Côrintô 13 311
1 Côrintô 14 314
Ơn nói tiên tri thì lớn hơn ơn ngôn ngữ 314
Cần được giải thích 316
Các nhiệm vụ của những đặc ân này 317
Những Qui luật để duy trì trật tự 320
1 Côrintô 15 322
V. SỰ PHỤC SINH 322
A. Việc Chúa Giêsu sống lại 322 
Lời dạy của Tin Mừng 322
B. Về việc sống lại của các người đã chết 324
Nếu chối các sự kiện sống lại, thì hệ quả sẽ không thể chấp nhận được 325
Đức Kitô Phục Sinh mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu 326
Sau đây là những luận cứ thực tiễn 329
C. Cách thức sống lại 330
Sự sống lại của thân xác 331
Việc sống lại xảy ra thế nào 334
1 Côrintô 16 337
VI. KẾT LUẬN 337
Việc quyên góp 337
Các chương trình hành trình 338
Các lời chào thăm và khích lệ 339
2 Côrintô  341
DẪN NHẬP 341
2 Côrintô 1 345
I. GỬI THƯ 345
Lời chào thăm 345
Lời tạ ơn 345
II. GIAI ĐOẠN GAY CẤN GIỮA PHAOLÔ VÀ DÂN CÔRINTÔ 348
A. Các mối liên hệ quá khứ 348
2 Côrintô 2 353
Kẻ xúc phạm 354
Nỗi âu lo của Phaolô 355
B. Thừa tác vụ của Phaolô 356
Những thừa tác viên của Giao ước Mới 356
2 Côrintô 3 360
Tương phản với Cựu Ước 362
2  Côrintô 4 368
Sự vẹn toàn trong sứ vụ 368
Một sứ vụ đầy sự nghịch lý 370
2  Côrintô 5 374
Định mệnh tương lai của chúng ta 374
Sứ vụ hòa giải 377
2 CÔRINTÔ 6 381
Những kinh nghiệm Phaolô đã trải qua trong sứ vụ của ngài 381
Lời kêu gọi hãy nên thánh 384
2 CÔRINTÔ 7 387
A. Việc giải quyết tình cảnh khó khăn 387
2 Côrintô 8 391
III. CUỘC QUYÊN GÓP ỦNG HỘ HỘI THÁNH GIÊRUSALEM 391
Hãy quảng đại trong việc bác ái 391
Titô và các cộng sự viên của anh 397
2 Côrintô 9 399
Món quà lớn lao vượt mức Thiên Chúa ban 399
2 Côrintô 10 401
IV. PHAOLÔ BIỆN HỘ CHO SỨ VỤ CỦA MÌNH 401
Người ta tố cáo ông Phaolô yếu đuối 401
2 Côrintô 11 409
Việc rao giảng của Phaolô hoàn toàn đặt gánh nặng trên dân 409
Phaolô tự hào về những vất vả, lao nhọc của mình 414
Phaolô tự hào về những yếu đuối của mình 418
2 Côrintô 12 419
Mối quan tâm vô vị lợi đối với Hội Thánh 423
Những lời cảnh cáo và kêu gọi cuối cùng 425
2  Côrintô 13 428
V. KẾT LUẬN 431
DẪN NHẬP THƯ GALÁT 433
Galát 1 436
I. GỬI THƯ 436
Lời chào thăm 436
II. HÃY TRUNG THÀNH VỚI TIN MỪNG 437
III. PHAOLÔ BẢO VỆ TIN MỪNG VÀ QUYỀN BÍNH CỦA ÔNG 438
Ông được chính Đức Kitô kêu gọi 439
Galát 2 443
Công Đồng Giêrusalem 443
Thái độ bất nhất của Phêrô tại Antiôkia 447
Đức Tin và những việc làm 449
Galát 3 452
IV. ĐỨC TIN VÀ SỰ TỰ DO 452
Được nên công chính bởi niềm tin 452
Lề luật không hủy bỏ lời hứa 455
Đức Tin mang lại gì cho chúng ta 458
Galát 4 461
Được trở nên những con cái tự do của Thiên Chúa trong Đức Kitô 461
Đừng vứt bỏ sự tự do này đi 462
Lời kêu gọi hãy trở về với sự trung tín ban đầu 463
Một dụ ngôn về sự tự do Kitô hữu 465
Galát 5 468
V. KHÍCH LỆ HÃY SỐNG CÁCH ĐÍCH THỰC ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU 468
Tầm quan trọng của Đức Tin 468
Đừng để cho mình bị dẫn dắt cách sai lạc 469
Hãy sống tự do để phục vụ 471
Galát 6 473
Cuộc sống trong cộng đoàn của Chúa Kitô 473
VI. KẾT LUẬN 475
Lời kêu gọi cuối cùng 475
DẪN NHẬP THƯ ÊPHÊSÔ 478
Êphêsô 1 481
I. GỬI THƯ 481
Lời chào thăm 481
Kế hoạch cứu độ của Chúa Cha 482
Được hoàn thành nơi Đức Giêsu Kitô 484
Mà chúng ta được nhận làm gia sản qua Thánh Thần 484
II. SỰ DUY NHẤT CỦA HỘI THÁNH TRONG ĐỨC KITÔ  485
Hội Thánh là thân thể Đức Kitô 485
Êphêsô 2 488
Thiên Chúa thật quảng đại trong kế hoạch của Ngài 488
Chúng ta được nên một trong Đức Kitô 491
Êphêsô 3 494
III. SỨ MẠNG HOÀN VŨ CỦA HỘI THÁNH 494
Phaolô được ủy thác rao giảng kế hoạch của Thiên Chúa 494
Phaolô cầu nguyện cho các độc giả thư của ông 497
Êphêsô 4 499
Sự duy nhất trong một thân thể 499
Với những đặc ân khác nhau 500
Đời sống mới trong Đức Kitô 503
IV. HẠNH KIỂM HẰNG NGÀY PHẢI TOÁT RA ĐƯỢC TINH THẦN HIỆP NHẤT 503
Êphêsô 5 505
Anh em hãy là con cái ánh sáng 505
Mối liên hệ giữa chồng và vợ 506
Êphêsô 6 509
Tương quan giữa con cái và cha mẹ 509
Tương quan giữa các người nô lệ và các ông chủ 509
Cuộc chiến chống lại sự dữ 509
Hãy cầu nguyên không ngừng 510
V. KẾT LUẬN 511
Sứ điệp cuối cùng 511
DẪN NHẬP THƯ PHILÍPPHÊ 512
Philípphê 1 517
I. GỬI THƯ 517
Lời chào thăm 517
Lời tạ ơn 519
II. BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA TIN MỪNG 520
III. NHỮNG HUẤN THỊ CHO CỘNG ĐOÀN 522
Sự bền tâm trong Đức Tin 523
Philípphê 2 525
Duy trì sự hợp nhất trong tinh thần khiêm nhường 525
Tinh thần vâng lời và phục vụ trong thế giới 529
IV.  KẾ HOẠCH HÀNH TRÌNH CỦA PHAOLÔ VÀ CỦA CÁC CỘNG SỰ VIÊN CỦA ÔNG 530
Timôtê và Phaolô 530
Ông Êpaprôđitô 531
Philípphê 3 532
Lời kêu gọi sau khi đã nhắc nhở 532
V. MẠNH MẼ TRANH LUẬN VỀ SỰ CÔNG CHÍNH VÀ VỀ MỤC TIÊU TIẾN TỚI TRONG ĐỨC KITÔ 532
Chống lại những thầy dạy câu nệ lề luật 532
Phaolô biện bạch về chính bản thân ông 535
Luôn nỗ lực tiến lên phía trước trong Đức Kitô 536
Lối sống sai lạc và mục tiêu của chúng ta 537
Philípphê 4 539
VI. NHỮNG HUẤN THỊ CHO CỘNG ĐOÀN 539
Hãy sống trong sự hòa thuận 539
Trong niềm vui và trong sự an bình 540
VII. TRI ÂN LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA CÁC TÍN HỮU PHILÍPHÊ 541
VIII. LỜI CHÀO 543
DẪN NHẬP THƯ CÔLÔXÊ 544
Côlôxê 1 548
I. GỬI THƯ 548
Lời chào thăm 548
Lời tạ ơn 548
Cầu nguyện cho cộng đoàn được liên tục tiến bộ 549
II. ĐỨC KITÔ SIÊU VƯỢT TRÊN TẤT CẢ MỌI LOÀI 551
Đức Kitô trong chúng ta 555
Côlôxê 2 557
III. NHỮNG CẢNH BÁO CHỐNG LẠI CÁC THẦY DẠY GIẢ TRÁ 557
Lời cảnh báo chung 557
Đức Kitô thủ lãnh duy nhất của thiên thần và loài người 559
Những thực hành đi ngược với Đức tin 560
Côlôxê 3 562
IV. ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU LÝ TƯỞNG Ở TRONG THẾ GIỚI 562
Sự Chết và Sự Phục Sinh Huyền Nhiệm 562
Việc từ bỏ tật xấu 562
Gia đình Kitô hữu 564
Tương quan giữa các người nô lệ và các ông chủ 565
Côlôxê 4 566
V. KẾT LUẬN 566
Anh Tykhicô và anh Ônêsimô 566
Lời chào thăm của các cộng sự viên của Phaolô 567
Những lời nhắn nhủ tới với các anh chị em tại Laođikia 568
DẨN NHẬP THƯ 1 THESSALONICA 570
1 Thessalonica 1 572
I. GỬI THƯ 572
Lời chào thăm 572
Tạ ơn Thiên Chúa vì đức tin của cộng đoàn 572
1 Thessalonica 2 574
II. NHỮNG MỐI LIÊN HỆ TRƯỚC KIA VỚI CÁC NGƯỜI THESSALONICA 574
Sứ vụ của Phaolô ở giữa dân Thessalonica 574
Tạ ơn Chúa vì Đức Tin và sự sẵn sàng chịu bách hại của dân Thessalonica  575
Các kế hoạch thực hiện các chuyến hành trình của Phaolô 576
1 Thessalonica 3 578
Phaolô kết thúc lá thư bằng việc tạ ơn và cầu nguyện 579
Thessalonica 4 580
III. NHỮNG LỜI KHÍCH LỆ ĐẶC BIỆT 580
Hãy sống thánh thiện trong hạnh kiểm luân lý tính dục 580
Tình bác ái 581
Niềm hy vọng cho cái chết của người Kitô hữu 582
1 Thessalônica 5 584
Hãy tỉnh thức 584
Một vài đòi hỏi của đời sống cộng đoàn 585
Lời cầu nguyện cuối thư 586
IV. LỜI CHÀO KẾT THÚC 586
DẪN NHẬP 2 THESSALONICA 588
THESSALONICA 1 591
I. GỬI THƯ 591
Lời chào 591
Lời tạ ơn 591
Lời cầu nguyện 593
Thessalonica 2 594
II. CẢNH BÁO CHỐNG LẠI NHỮNG Ảo TƯỞNG VỀ NGÀY CHÚA QUANG LÂM 594
Đức Kitô và những quân vô luật lệ 594
2 Thessalonica 3 601
NHỮNG LỜI KHUYÊN RĂN CUỐI CÙNG 601
Phaolô xin các tín hữu cầu nguyện cho ông 601
Đừng xao nhãng công việc 602
III. NHỮNG LỜI CHÀO CUỐI THƯ 603
THƯ THỨ NHẤT GỬI CHO ÔNG TIMÔTHÊ 604
DẪN NHẬP 1 TIMÔTHÊ 604
1 Timôthê 1 607
I. GỬI THƯ 607
II. GIÁO HUẤN LÀNH MẠNH 607
Cảnh báo chống lại giáo huấn giả 607
Lòng tri ân vì Thiên Chúa đã xót thương cha 609
Trách nhiệm của Timôthê 610
1 Timôthê 2 613
III. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI KỶ LUẬT 613
Việc cầu nguyện và hạnh kiểm cần phải có 613
1 Timôthê 3 616
Những phẩm chất đòi buộc cho các thừa tác vụ (chức vụ) khác nhau 616
Mầu nhiệm của đạo thánh 619
1 Timôthê 4 621
Khoa khổ hạnh sai lạc 621
Lời khuyên Tim thê 622
1 Timôthê 5 625
Những luật lệ dành cho các bà góa 625
Các luật lệ dành cho các kỳ mục [các tư tế hay linh mục] 627
DẨN NHẬP THƯ 2 TIMÔTHÊ 629
I. GỬI THƯ 631
2 Timôthê 1 631
Lời chào 631
Lời tạ ơn 631
Những đặc ân Timôthê đã lãnh nhận 632
Những đau khổ Phaolô phải chịu 634
2 Timôthê 2 636
Tư cách Timôthê phải có 636
II. NHỮNG HƯỚNG DẪN ĐỂ ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NHỮNG GIÁO HUẤN SAI LẠC 638
Cảnh báo chống lại những cuộc cãi vã vô bổ 638
2 Timôthê 3 641
Những nguy hiểm của thời cuối cùng 641
Gương sáng và Giáo huấn của Phaolô 642
2 Timôhê 4 644
Chỉ thị nghiêm trọng 644
Phần thưởng cho sự trung thành 645
III. NHỮNG YÊU CẦU CÓ TÍNH CÁCH CÁ NHÂN VÀ NHỮNGLỜI CHÀO HỎI CUỐI THƯ 646
Sự cô đơn của Phaolô 646
Lời chào hỏi cuối thư 647
DẪN NHẬP THƯ TITÔ 649
THƯ GỬI ÔNG TITÔ 651
I. GỬI THƯ 651
Titô 1 651
Lời chào 651
II. DẠY DỖ VỀ ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU 654
Titô 2 654
Hạnh kiểm Kitô hữu 654
Titô 3 656
Lời khuyên ông Titô 657
Các chỉ thị, các lời thăm hỏi, và chúc lành 658
THƯ GỬI CHO PHILÊMÔN 659
Giới thiệu thư gửi và lời chào thăm 660
Lời Tạ ơn 661
Lời biện hộ cho Ônesimô 662
Những lời chào thăm cuối cùng 665