In omnes S. Pauli apostoli epistolas
Tác giả: Ad mentem S. Thomae Aquinatis
Ký hiệu tác giả: AQ-S
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012395
Nhà xuất bản: Taurini
Năm xuất bản: 1929
Khổ sách: 21
Số trang: 472
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích