The Letters of Paul
Phụ đề: A Comments by Michael Fallon
Tác giả: Michael Fallon
Ký hiệu tác giả: FA-M
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002178
Nhà xuất bản: Parish Ministry
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 554
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích