Saint Paul conquérant du chrétien
Tác giả: Daniel Rops
Ký hiệu tác giả: RO-D
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011650
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 17
Số trang: 153
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích