Paul and His Theology
Phụ đề: A Brief Sketch
Tác giả: Joseph A. Fitzmyer, SJ
Ký hiệu tác giả: FI-J
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004657
Nhà xuất bản: Prentice Hall
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 22
Số trang: 119
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích