L'enseignement de Saint Paul
Tác giả: François Amiot
Ký hiệu tác giả: AM-F
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011862
Nhà xuất bản: Librairie Lecoffre
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 19
Số trang: 264
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích