365 méditations sur les évangiles et S. Paul
Tác giả: François Amiot
Ký hiệu tác giả: AM-F
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Tome II
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012800
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 16
Số trang: 326
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích