The Pastoral Epistles
Tác giả: George W. Knight III
Ký hiệu tác giả: KN-G
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005118
Nhà xuất bản: William B. Eerdmans
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 24
Số trang: 514
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích