Commentary on the Pauline Epistles
Phụ đề: The thought of St. Paul
Tác giả: William G. Most, SJ
Ký hiệu tác giả: MO-W
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003679
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích