Thư Phaolô
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Thế Thuấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000667
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000668
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
- Các thư Phaolô 5
- Khoa chú giải hiện tại về đạo lý Phaolô 6
I. Các môn phái 6
II. Phản ứng đối với các môn phái 7
III. Lịch sử, biện chứng, thần học 9
- Phát triển đạo lý trong các thư của Thánh Phaolô 11
- Thư 1 Corinthô 14
.Phaolô giảng đạo tại Corinthô 16
- Thư 2 Corinthô 127
I. Biện hộ cho sứ vụ Tông đồ của Phaolô 130
II. Vấn đề quyên trợ 160
III. Biện hộ sứ vụ tông đồ 162
- Thư gửi tín hữu Galat 163
- Thư gửi tín hữu Rôma 173