Épître aux Romains
Tác giả: J. M. Martin
Ký hiệu tác giả: MA-J
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004363
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 20
Số trang: 110
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012623
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 20
Số trang: 110
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích