Saint Paul ses missions
Tác giả: L'abbé C. Fouard
Ký hiệu tác giả: FO-L
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011298
Nhà xuất bản: Librairie Victor Lecoffre
Năm xuất bản: 1982
Khổ sách: 23
Số trang: 544
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích