The Christian in the Theology of st. Paul
Tác giả: Lucien Cerfaux
Ký hiệu tác giả: CE-L
DDC: 227 - Các thư Tân ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004201
Nhà xuất bản: Herder
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 21
Số trang: 567
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích