Une philosophie pour la jeunesse D'aujourd'huip
Tác giả: Nguyễn Văn Cẩn, Trần Đức Nhân
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015321
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 22
Số trang: 246
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích