What philosophy is?
Phụ đề: An introduction to contemporary philosophy
Tác giả: Anthony O'Hear
Ký hiệu tác giả: HE-A
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003597
Nhà xuất bản: Penguin Books
Khổ sách: 27
Số trang: 316
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích