Introduction to philosophy
Tác giả: William James Earle, Ph.D
Ký hiệu tác giả: EA-W
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003603
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 27
Số trang: 308
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích