La genèse réciproque
Phụ đề: Introduction a la psychologie de Maurice Pradines
Tác giả: Jacques Grappe
Ký hiệu tác giả: GR-J
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012329
Nhà xuất bản: Presses Universitaires de France
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 23
Số trang: 224
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích