Triết học nhập môn
Tác giả: Karl Jaspers
Ký hiệu tác giả: JA-K
Dịch giả: Lê Tôn Nghiêm
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004662
Nhà xuất bản: Đại Học
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 22
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Tựa 8
CHƯƠNG I: TRIẾT LÝ LÀ GÌ? 35
Triết lý ngộ nhận 35
Triết lý không khoa học 36
Làm thế nào biểu thị được cốt yếu của triết lý 39
Triết lý luôn luôn hiện hữu 41
CHƯƠNG II: NGUỒN GỐC CỦA TRIẾT HỌC 44
Khởi điểm và nguồn gốc 44
Mấy chủ đề nền tảng 44
CHƯƠNG III: BAO DUNG THỂ 54
Tình trạng phân ly giữa chủ thể và khách thể 54
Ý thức về bao dung và tầm quan trọng của nó 57
Những hình thức của bao dung thể 58
Ý nghĩa của huyền niệm 60
Tính cách khúc mắc của tư tưởng Triết học 63
Hư vô thuyết và sức sống mới 64
CHƯƠNG IV: Ý NIỆM VỀ THIÊN CHÚA 66
Kinh thánh và triết học Hy Lạp 66
Triết học phải trả lời 68
Bốn nguyên tắc mâu thuẫn 68
Mấy chứng lý về Thiên Chúa hiện hữu: Vũ trụ luận và mục đích luận 70
Hiểu biết về Thiên Chúa với thong dong tính 72
Ý thức về sự hiện hữu của Thiên Chúa, tìm theo 3 nguyên tắc 74
Tín ngưỡng và chiêm ngưỡng 78
CHƯƠNG V: YÊU SÁCH TUYỆT ĐỐI 80
Mấy tấm gương lịch sử 80
Làm thế nào định rõ giới hạn và đặc điểm của tuyệt đối 84
Tránh việc cho mình như một sự kiện cần yếu tuyệt đối. Thực hành việc suy niệm và quyết định 87
CHƯƠNG VI: CON NGƯỜI 91
Con người có thể thám hiểm được không? 91
Thong dong tính của con người là gì? 92
Thong dong tính và siêu việt thể 92
Ôn lại mấy điểm trên 93
Được hướng dẫn 94
Những yêu sách phổ quát và yêu sách cụ thể của lịch sử 97
Yêu sách tôn giáo với triết học 100
CHƯƠNG VII: VŨ TRỤ 102
Thực tại tích cực - Khoa học - Quan niệm về vũ trụ 102
Vô tri 105
Giải thích 105
Tính cách phù ảo của vũ trụ 107
CHƯƠNG VIII: TÍN NGƯỠNG VÀ TINH THẦN MINH TRÍ 113
Mấy lời bình luận về minh trí 118
Ý nghĩa của những công kích đó 120
Sự cần thiết của tín ngưỡng 122
CHƯƠNG IX: LỊCH SỬ NHÂN LOẠI 125
Đối với ta lịch sử quan trọng như thế nào? 125
Thời kỳ hạ cốt 128
Thời đại chúng ta 131
Đi tìm ý hướng của lịch sử 132
Tính cách đồng nhất của loài người 134
Siêu việt vượt ra ngoài lịch sử 136
CHƯƠNG X: TINH THẦN ĐỘC LẬP CỦA TRIẾT HỌC 138
Mất tinh thần độc lập 138
Tinh thần độc lập của các triết gia Stoiciens 138
Những giới hạn của độc lập 143
Tinh thần độc lập của thời đại 146
CHƯƠNG XI: Ý HƯỚNG TRIẾT LÝ CỦA CUỘC ĐỜI 148
Sống trong một ý thức hệ khách quan và sống theo tư cách cá nhân 148
Sống triết lý là biết suy niệm 151
Thông cảm 152
Những kết quả của tinh thần suy niệm 153
Quyền lực của tư tưởng 154
Những bước đường lầm 156
Mục đích 158
CHƯƠNG XII: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC 160
Triết học và cách tổ chức Giáo hội - Việc học triết học 160
Một cái nhìn bao quát lịch sử triết học 161
Những cơ cấu của lịch sử triết học 163
Sự quan hệ của lịch sử triết học trong việc đi tìm triết lý 170
Phụ lục 173