Elementa philosophiae
Tác giả: F. X. Maquart
Ký hiệu tác giả: MA-F
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011709
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 24
Số trang: 485
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012263
Nhà xuất bản: André Blot
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 21
Số trang: 346
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích