Trăm năm trong cõi người ta. Triết học nhập môn
Tác giả: Lm. Nguyễn Trọng Viễn, OP
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007183
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007622
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 184
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007623
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 184
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009127
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 184
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015351
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 184
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 2
PHẦN I. NHẬN DIỆN TRIẾT HỌC 5
Bài 1. Suy tư triết lý 6
Bài 2. Tình thần người học triết 13
Bài 3. Ý nghĩa phần Nhập Môn 23
Bài 4. Triết lý là gì? 29
PHẦN II. HÀNH TRÌNH TRIẾT LÝ 38
A. NHỮNG THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI SỐNG TRIẾT LÝ 39
Bài 5. Khởi điểm và những nguồn Mạch triết lý 40
Bài 6. Ý Hướng Triết lý của cuộc đời 58
Bài 7. Yêu Sách Tuyệt Đối 71
B. NHỮNG VỊ THẾ CĂN BẢN CỦA CON NGƯỜI 83
Bài 8. Con người sống trong thân xác 86
Bài 9. Con người đứng trước Vũ Trụ 98
Bài 10. Con người sống trong xã hội 118
Bài 11. Con người mở ra với thế giới bên kia 130
Bài 12. Con người trong lịch sử và sử tính của con người 148
PHẦN III. MỘT HƯỚNG MỞ CHO SUY TƯ TRIẾT LÝ 158
Bài 13. Kitô Hữu và Triết học 159
Bài 14. Con người trong giáo huấn Công đồng Vatican II 171
Phụ lục 180
Sơ lược một vài chủ thuyết chính 180
Các Bộ Môn trong chương trình triết học 183