Khái luận triết học
Phụ đề: Nhập môn tổng quát về triết học
Tác giả: Jacques Maritain
Ký hiệu tác giả: MA-J
Dịch giả: Nguyễn Hồng Giáp
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009851
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 193
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010073
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 193
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích