Fondamenli deila Pedagogia come Filosofia applicata
Tác giả: Sergio Hessen
Ký hiệu tác giả: HE-S
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011526
Nhà xuất bản: Edizioni Remo Sandron
Khổ sách: 20
Số trang: 503
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích