Elements of Philosophy
Phụ đề: An introduction
Tác giả: Samuel Enoch Stumpf
Ký hiệu tác giả: ST-S
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003329
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 27
Số trang: 505
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích