Triết học, những yếu tố cấu thành lịch sử của tư tưởng
Tác giả: Bernard Genoud
Ký hiệu tác giả: GE-B
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003576
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 27
Số trang: 56
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003577
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 27
Số trang: 56
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích