La foi Philosophique
Tác giả: Karl Jaspers
Ký hiệu tác giả: JA-K
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016132
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 19
Số trang: 247
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích