Triết học và học triết
Tác giả: Gm. GB. Bùi Tuần
Ký hiệu tác giả: BU-T
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006579
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 20
Số trang: 116
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006581
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 20
Số trang: 116
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Chương I: Triết học là gì? 7
Chương II: Ý hướng triết học 35
Chương III: Suy tư triết học 45
Chương IV: Tài liệu triết học 57
Chương V: Tự thức 69
Chương VI: Triết đạo 78
Chương VII: Vaticano II với triết học 100