Triết học nhập môn. Một dẫn nhập cơ bản và thực nghiệm
Tác giả: Lưu Hồng Khanh
Ký hiệu tác giả: LU-K
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009523
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 369
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009612
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 369
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010661
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 369
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu - Cho lần xuất bản năm 2017 5
Dẫn nhập 9
CHƯƠNG I: SUY TƯ TRIẾT HỌC 19
1. Triết học và công việc định hướng 19
2. Triết học và công việc thông giải ý nghĩa 33
3. Những bước khởi đầu của Triết học 45
4. Những lĩnh vực và phân ngành của Triết jpck 85
5. Đông phương không có Triết học? 103
CHƯƠNG II: TƯ DUY ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TƯ DUY TÂY PHƯƠNG 113
1. Xác định và giới hạn vấn đề 113
2. Tư biện và trực quan, cá thể và tổng thể 118
3. Nguồn gốc xã hội của tư duy 154
4. Hiện trạng những khác biệt Đông Tây 175
5. Triết học Tây phương và Minh triết Đông phương 205
6. Phần kết: Xung đột - Tây phương hóa - Hội tụ? 285
CHƯƠNG III: TRIẾT HỌC LIÊN VĂN HÓA 301
1. Nguồn gốc của sự kiện Triết học liên văn hóa 302
2. Nói về triết học Âu tâm 312
3. Nói về triết học giải Âu 320
4. Nói về triết học Liên văn hóa 328
Tài liệu tham khảo 348