Nhập môn triết học
Tác giả: Mariano Artigas
Ký hiệu tác giả: AR-M
Dịch giả: Lm. Giuse Đỗ Ngọc Bảo, OP
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003864
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006946
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006947
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006948
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 160
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích