Triết học - Philosophy
Phụ đề: Khái lược những tư tưởng lớn
Tác giả: DK
Ký hiệu tác giả: DK
Dịch giả: Lê Ngọc Tân
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010922
Nhà xuất bản: Dân Trí
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 352
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích