Triết học - Philosophy
Phụ đề: Khái lược những tư tưởng lớn
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
Dịch giả: Lê Ngọc Tân
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010922
Nhà xuất bản: Dân Trí
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 352
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thế giới Cổ đại 700 TCN - 250
Thế giới thời Trung cổ 250 -1500
Phục hưng và thời địa lí tính 1500 - 1750
Thời kỳ cách mạng 1750 - 1900
Thế giới hiện đại 1900 - 1950
Triết học đương đại 1950 - hiện tại
Phụ luc
Thuật ngữ
Lời cảm ơn