Leçon de philosophie
Tác giả: Raymond Balmès
Ký hiệu tác giả: BA-R
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004134
Nhà xuất bản: Éditions de L'abbaye de Saint-Andre
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 22
Số trang: 935
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích