Cursus philosophiae
Tác giả: Carolo Boyer
Ký hiệu tác giả: BO-C
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011654
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1935
Khổ sách: 20
Số trang: 598
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011774
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1935
Khổ sách: 20
Số trang: 598
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích