Triết học tổng quát
Tác giả: Trần Văn Hiến Minh
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010319
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 21
Số trang: 172
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN THỨ NHẤT. NHẬN THỨC LUẬN  
Chương I: Khả năng nhận thức 9
Chương II: Giá trị nhận thức. 20
Chương III: Vấn đề Chân lý 26
PHẦN THỨ HAI. TRIỂT HỌC LÀ GÌ  
Chương IV. Đặc sắc tính của triết học 38
Chương V. Thử tìm câu định nghĩa Triết học 57
PHẦN THỨ BA. QUAN NIỆM TRlỂT HỌC VÌ CON NOƯỜI  
Chương VI. Nhân vị: một tinh thần nhập thể  70
Chương VII. Nhân vị: một chủ thể . 80
Chương VIII. Giả trị của nhân vị 95
Chương IX. Chỗ đứng của nhân vị . 114
PHẦN THỨ BỐN. QUAN NIỆM VỀ VŨ TRỤ VÀ THƯỢNG ĐẾ  
Chương X: Tìm hiểu vũ trụ và vật chất . 123
Chương XI: : Vấn đề Thượng đế trong Triết sử. 144
Chương XII: Những con đường dẫn về phía Thượng Đế 157