Triết học nhập môn
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Thái, S.D.B
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005989
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006000
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006001
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006005
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN MỘT: CÁI NHÌN TỔNG QUÁT VỀ LÃNH VỰC TRIẾT HỌC.  
Công việc tìm hiểu triết học. 6
I. Các tổ chức triết học. 6
II. Văn bản triết học. 9
III. Thông tin về một vài Đại học và Học viện Công giáo. 15
PHẦN HAI  
CHƯƠNG I: XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG RIÊNG CỦA TRIẾT HỌC. 18
I. Tri thức thông thường và tri thức khoa học. 18
II. Khoa học và triết học. 26
III. Triết học và thần học Kitô giáo. 42
IV. Định nghĩa triết học. 52
V. Phương pháp triết học. 57
CHƯƠNG II: DẪN NHẬP VÀO NHỮNG VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC 66
I. Vấn đề tri thức. 67
II. Vấn đề Thượng đế 72
III. Vân đề vũ trụ. 79
IV. Kết luận: lối phân chia triết học. 82
CHƯƠNG III: THÁNH TÔMA AQUINÔ - TRIẾT HỌC KINH VIỆN 87
I. Thế giá của Thánh Tôma Aquinô. 87
II. Triết học Kinh viện là gì? 91
III. Công đồng Vaticanô II canh tân, duyệt lại các môn học của Giáo hội trong Đại chủng viện. 93
MỤC LỤC 103