Les hommes contre L'humain
Tác giả: Gabriel Marcel
Ký hiệu tác giả: MA-G
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011719
Nhà xuất bản: La Colombe
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 23
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích