Người trẻ và ơn gọi hiến dâng
Tác giả: Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ
Ký hiệu tác giả: PH-N
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010976
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010983
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời Giới Thiệu của Giám mục Bắc Ninh  5
Mở đầu  9
PHẦN I: NGƯỜI TRẺ VÀ ƠN GỌI  
1. Làm sao biết mình có ơn gọi?  12
2. Đức Giêsu kêu gọi người trẻ  19
3. Tại sao lại đi tu?  25
4. Đi tu có khó không?  30
5. Đi tu là ơn gọi hiến dâng  35
6. Đừng đi tu để học hành!  40
7. Dâng hiến là ơn gọi đặc biệt  46
8. Đi tu có thể đổi đời?  51
9. Đừng đi tu để hưởng thụ  57
10. Đi tu là liều lĩnh  62
11. Người trẻ đáp lời Thiên Chúa  67
PHẦN II: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI TU SĨ  
12. Sứ điệp ĐTC nhân ngày cầu nguyện cho ơn gọi 2019 74
13. Đức tin nơi người tu sĩ  81
14. Ba Lời Khấn của người tu sĩ 86
15. Hy vọng của người tu sĩ  95
16. Người tu sĩ có được yêu?  100
17. Khi đi tu vắng bóng Đức Giêsu 105
18. Thư gửi em tu xuất  112
19. Viết cho người nữ tu  117
20. Chuyện tình cảm nơi người tu sĩ  121
21. Đi tu là mang lấy một lời hứa  126
22. Thư gửi ông bà cố  131
PHẦN III: THUẬT NGỮ TRONG ĐỜI DÂNG HIẾN  
1. Ân Sủng - Grace  139
2. Bài Sai-Mandate 140
3. Bề Trên-Superior  141
4. Bí Tích-Sacrament 142
5. Biến Đổi-Configure 143
6. Cám Dỗ-Temptation  144
7. Cắt Tỉa-Cleanse  145
8. Cầu Nguyện-Prayer  145
9. Chia Sẻ-Sharing  146
10. Chiêm Niệm-Contemplation  147
11. Chiều Sâu-Depth  148
12. Cổ võ ơn gọi-Vocation Promotion  149
13. Cộng Đoàn-Community  150
14. Đặc Sủng-Charisma  150
15. Dấn Thân-Embarked On  151
16. Đấng Sáng Lập Dòng-Founder  152
17. Đáp Lại-Responsibility  153
18. Đi Theo Đức Kitô-Sequela Christi  154
19. Đi Tu-In Religious Life  155
20. Định Hướng-Direction 156
21. Đời Sống Thánh Hiến-Consecrated Life  156
22. Động Lực-Motivation  158
23. Giám Tỉnh-Provincial  159
24. Giờ Kinh Phụng Vụ-The Liturgy Of The Hours  159
25. Giúp Các Linh Hồn-Helping The Souls  160
26. Hoán Cải-Conversion  161
27. Hồi Tục (Xuất Tu) - Indult of Departure  161
28. Huấn Luyện-Formation  162
29. Kinh Nghiệm Thiêng Liêng-Spiritual Experience  163
30. Lời Khấn, Khấn Trọn: Khiết Tịnh-Khó Nghèo-Vâng Phục 164
31. Làm Vinh Danh Chúa-to the glory of God  165
32. Lắng Nghe-Listen  166
33. Linh Đạo-Spirituality  166
34. Linh Hướng-Spiritual Director  167
35. Ma-Sơ, Nữ Tu-Sister, Nun  167
36. Mầu Nhiệm-Mystery  168
37. Nhà dòng-Religious Order  169
38. Nhà Tập-Novitiate  170
39. Nhà Tĩnh Tâm-Retreat House  171
40. Nhân Bản-Humanism  172
41. Nội Tâm-Interiority  172
42. Phân Định-Discernment  173
43. Quảng Đại-Generosity  176
44. Suy Niệm-Meditation  178
45. Sứ Mạng-Mission  178
46. Thiêng Liêng-Sacred hoặc spiritual  180
47. Thần Học-Theology  181
48. Tu Phục- Religious Habit  182
49. Triết Học-Philosophy 183
50. Ứng Sinh - Candidate 184
Tài liệu tham khảo  187
Danh sách các dòng tu tại Việt Nam  190